ProPrios - Medical Center
Rehabilitácia detí

Špecializované terapeutické centrum

pre intenzívnu personalizovanú neurorehabilitáciu

Pomáhame deťom získať schopnosť sedieť, stáť a chodiť, osvojiť si jemnú motoriku a reč pomocou najmodernejších postupov a know-how v oblasti neurorehabilitácie.

Na účely obnovenia hrubej a jemnej motoriky u dospelých po cievnej mozgovej príhode, úraze mozgu alebo poranení chrbtice používame najnovšie robotické technológie.

Náš prístup ku každému z vás je založený na

Intenzite na mieru

Intenzita a pravidelnosť terapeutických programov sa volí individuálne v závislosti od veku, diagnózy, stavu a vytrvalosti každého pacienta. Môže ísť o dvojtýždňový program s terapiami až šesť dní v týždni, pričom denný rehabilitačný plán môže trvať aj šesť hodín, alebo o krátky trojhodinový program s pravidelnosťou jeden až trikrát týždenne počas dlhšieho obdobia.

Zameranie na výsledky

Vynakladáme maximálne úsilie na to, aby sa vaše zručnosti počas rehabilitácie výrazne zlepšovali, poprípade ak ste isté zručnosti doteraz nemali, aby vznikli. Hlavným cieľom je dosiahnuť dlhodobé zlepšenie kvality života pre nášho klienta a jeho rodinu.

Personalizovanej starostlivosti

Na základe Vašich diagnóz, veku, aktuálneho stavu a zručností sa vypracuje individuálny rehabilitačný program, ktorý sa naďalej upravuje v závislosti od Vašich personálnych cieľov terapie.

Celkovom prístupe

Cieľom komplexnej rehabilitácie ProPrios je zlepšiť a tvorbu najdôležitejších zručností v živote človeka - pohybu, vnímania a reči (komunikácie). Každá terapia zahŕňa metódy a postupy, ktoré stimulujú všetky tieto tri oblasti.

Sme tu pre Vás

Nie ste spokojní s tradičnými programami iných centier, ktoré majú prísne limity, obmedzený zoznam procedúr, ich dĺžky, či pravidelnosti? 

Ak chcete viac, potrebujete profesionálny tím, ktorého jediným cieľom a snahou je poskytovať vysokokvalitnú individuálnu starostlivosť, ktorú si Vy alebo Váš blízky zaslúži. Ak chcete kvalitu, je tu pre Vás ProPrios.

O našich pacientoch

Pre dieťa so zdravotným postihnutím je veľmi dôležité, aby malo čo najväčšiu šancu vyhnúť sa vážnemu zhoršeniu svojho stavu v budúcnosti. Zároveň je snom každého dospelého, s poškodením centrálneho nervového systému, návrat do plnohodnotného života.

O nás

Zasahujeme tam, kde to iní vzdali: mnohí naši pacienti už počuli vetu "žiadne zlepšenie nie je možné", alebo boli sklamaní z rehabilitácie, ktorú absolvovali. ProPrios odkrýva váš potenciál a dosahuje s vami nové, často až prekvapivo pozitívne výsledky.

Prečo ProPrios?

Celostný prístup ProPriosu, je individuálny z hľadiska intenzity, rozsahu aj pravidelnosti liečby. Tento jedinečný systém je výsledkom našej dlhoročnej práce zameranej na dosiahnutie lepších a udržateľnejších výsledkov pri liečbe ľudí s neurologickými poruchami.

V akých prípadoch vám môžeme pomôcť?

Ak bola u Vášho DIEŤAŤA v akomkoľvek veku diagnostikovaná (alebo sa u neho prejavuje bez stanovenej diagnózy), niektorá z nasledujúcich porúch

oneskorenie a poruchy vývinu, perinatálna encefalopatia, následky predčasného pôrodu, hypoxie alebo asfyxiesvalová hypertónia / hypotóniadetská mozgová obrnanásledky poranení mozgu alebo miechygenetické poruchy (SMA, spina bifida, Mowat-Wilsonov syndróm, iné syndrómy a poruchy)iné symptómy spojené s dysfunkciou centrálneho nervového systému

Vy alebo Váš DOSPELÝ blízky zažil

poranenie mozgu a/alebo chrbticecievna mozgová príhoda (ischemická alebo hemoragická), infarkt miechygenetické poruchy (svalové dystrofie / atrofie, syndrómy spojené s dysfunkciou centrálneho nervového systému)skleróza multiplexnásledky zápalových alebo infekčných ochorení CNS (encefalitída, meningitída, meningoencefalitída)apalický syndróminé ťažkosti spojené s dysfunkciou CNS

Prečo sa oplatí na nás obrátiť?

Dozviete sa, či náš skúsený multidisciplinárny tím môže pomôcť Vám, Vášmu dieťaťu, alebo blízkej osobe, a akú konkrétnu pomoc Vám ponúkame.

Pochopte, ako funguje koncept ProPrios, prečo môže byť pre vás účinnejší ako iné typy rehabilitácie a aké terapie a programy ponúkame.

Dohodnite si termín bezplatnej osobnej konzultácie v ProPrios. Radi sa Vám budeme venovať.

Objavte ProPrios

Komu pomáhame

Ako pomáhame

Prečo ProPrios

ProPrios Medical Center

Adresa

ProPrios, s.r.o.
Sitnianska 1
851 07 Bratislava

Firemné údaje

IČO: 55468811
DIČ: 2121999583
IČ DPH: SK2121999583

Bankové údaje

Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC / SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK71 0200 0000 0047 9488 0553

2023 © ProPrios, s.r.o. All rights reserved. Web Design & Development eduardjanosik.com