ProPrios - Medical Center

Neurorehabilitácia
dospelých

Našou úlohou je obnovenie pohybových funkcií pacienta v čo najväčšej možnej miere, zmiernenie paralýzy alebo minimalizácia parézy končatín s cieľom získania väčšej autonómie:

mobility, schopnosti sebaobsluhy, samostatnej chôdze, voľnosti pohybu končatín a rečových funkcií (ak sú zasiahnuté). A to bez ohľadu na formu, stupeň alebo závažnosť zdravotného stavu.

Traumatické poškodenia mozgu

traumatické poranenie mozgupomliaždenie alebo stlačenie mozgudifúzne axonálne poškodenie mozgutraumatické krvácanie do mozguzlomeniny lebkyminimálne vedomie alebo vegetatívny stav

Stavy po cievnej mozgovej príhode

ischemická alebo hemoragická cievna mozgová príhodatranzitórny ischemický atak / opakované poruchy krvného obehuchronické poruchy mozgovej cirkulácie (stenóza, leukoreóza, leukomalácia, mozgové cysty)spinálna mozgová príhoda / infarkt miechy

Poškodenia miechy

otvorené alebo uzavreté poranenia miechyšok miechy a otras miechykompresia miechy s následnou myelopatiouanatomická ruptúra / úplné prerušenie miechytraumatický infarkt miechypoškodenie koreňov miechových nervov

Iné
diagnózy

meningitídameningoencefalitídaencefalitídaintracerebrálny / epidurálny hematómmyelitídaspondylitídaencefalomyelitída

Naše rehabilitačné ciele

Obnovenie hrubej a jemnej motoriky, funkcie reči a prehĺtania, zlepšenie kognitívnych schopností a pamäti u pacienta.

Dosiahnutie prínosných pokrokov tam, kde sa žiadne neočakávajú a iní odborníci nepredpokladajú žiadny posun.

Opätovné získanie schopnosti chôdze a sebaobsluhy pre dosiahnutie väčšej samostatnosti a nezávislosti od príbuzných.

Odhalenie vášho rehabilitačného potenciálu po tom, čo vám bola ďalšia liečba zamietnutá ako nevhodná alebo dokonca "zbytočná".

Kontaktujte nás, ak sa váš stav prejavuje týmito poruchami

Motorické
funkcie

neschopnosť otočiť sa / sedieť / stáť / chodiťproblémy s udržaním rovnováhyspasticita alebo atónia, paréza alebo paralýza končatínneschopnosť vykonávať základnú sebaobsluhuochrnutie jednej polovice tela

Reč a konzumácia stravy

ťažkosti s prehĺtaním alebo slinenímdusenie sa pitím a/alebo jedlom, strata chuti do jedlagastrostómia (PEG)tracheostómianezrozumiteľná rečneschopnosť formulácie myšlienok

Psychologické a kognitívne funkcie

neuvedomenie si seba samého, dezorientácianeporozumenie v prípade oslovenianerozoznávanie príbuzných a priateľovzabudnutie jednoduchých slovzdeprimovanosť, demotivácia, agresivita

Pridružené zdravotné ťažkosti

inkontinencia alebo zadržiavanie močuproblémy s vyprázdňovaním alebo močenímhyper- alebo hypotenziaepilepsiabaklofénová pumpadekubity

Komu pomáhame

Ako pomáhame

Prečo ProPrios

ProPrios Medical Center

Adresa

ProPrios, s.r.o.
Sitnianska 1
851 07 Bratislava

Firemné údaje

IČO: 55468811
DIČ: 2121999583
IČ DPH: SK2121999583

Bankové údaje

Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC / SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK71 0200 0000 0047 9488 0553

2023 © ProPrios, s.r.o. All rights reserved. Web Design & Development eduardjanosik.com