ProPrios - Medical Center

Včasná intervencia
a raná rehabilitácia

pre dojčatá a batoľatá

Viditeľné vývojové oneskorenie vášho dieťaťa by ste nikdy nemali ignorovať a nechať ho bez zásahu v nádeji, že sa "časom napraví".

Prvé roky života sú pre vývoj vášho dieťaťa kľúčovou fázou, počas ktorej sa dá predísť mnohým budúcim poruchám alebo dokonca postihnutiu.

Kým sa stanoví diagnóza a začne liečba, môže uplynúť veľa času. Čas je však to najcennejšie, čo dieťa s vývinovou poruchou má.

Po viac ako 20 rokoch skúseností a rehabilitácie tisícov postihnutých detí veľmi dobre vieme, aká dôležitá je čo najskoršia rehabilitácia.

Na čo by ste si mali dať pozor

Ak vaše dieťa vykazuje známky oneskoreného vývoja - nezačalo včas správne držať hlavu (okolo 1. mesiaca života), samostatne sa otáčať na brucho (okolo 5. mesiaca), plaziť sa (okolo 7. mesiaca), stavať sa na nohy (okolo 8. mesiaca) a chodiť (okolo 12. mesiaca).Ak v čase vášho tehotenstva, počas pôrodu alebo krátko po narodení dieťaťa existovali tzv. rizikové faktory - rizikové tehotenstvo, komplikácie počas pôrodu alebo krátko po ňom.

Nebuďte vystrašení, ale nestrácajte čas, ak si všimnete rizikové faktory alebo príznaky oneskoreného vývoja vášho dieťaťa, nemusí to mať nevyhnutne závažné následky. V každom prípade však nečakajte, že sa problém vyrieši sám od seba. V tejto situácii môže čas pre budúcnosť vášho dieťaťa znamenať skutočne veľa.

Čo by ste rozhodne mali urobiť

Zaznamenajte si príznaky, ktoré vnímate ako oneskorenie vo vývoji vášho dieťaťa, a obráťte sa na lekára, ktorému dôverujete - skúseného pediatra alebo detského neurológa. V centre ProPrios vám ponúkame bezplatnú konzultáciu a vyšetrenie našimi odborníkmi.Ak sa podozrenie na oneskorený vývin potvrdí, máte možnosť okamžite začať meniť budúcnosť svojho dieťaťa k lepšiemu. Spoločne s vami podnikneme potrebné kroky.

Ignorovanie príznakov vývinovej poruchy v ranom detstve je nezodpovedné. Neriskujte, aby sa vývojové oneskorenie vyvinulo do postihnutia. Úsilie lekárov v ranom detstve je veľmi účinné a má veľký vplyv na zdravšiu budúcnosť dieťaťa.

Prístup ProBaby

je založený na dlhoročných skúsenostiach v liečbe detí s psychomotorickými alebo všeobecnými vývinovými poruchami.

je realizovaný tímom neurológov, fyzioterapeutov, logopédov a odborníkov na včasnú intervenciu.

je personalizovaný a využíva efektívne metódy, ako sú Vojta, Bobath, Kabat, kineziológia, balneológia, logopédia a mnohé ďalšie.

Naše ciele pre vaše dieťa s oneskoreným vývojom

Naštartovať fyziologický vývoj, ktorý je čo najvhodnejší pre vek vášho dieťaťa

Zabrániť vzniku patologických prejavov vo vývoji jeho pohybového aparátu

Podporiť rozvoj mentálnych a kognitívnych schopností a rečových funkcií

Naučiť vás, ako môžete svojmu dieťaťu doma sústavne pomáhať

Program ProBaby

Program ProBaby je programom včasnej intervencie a ranej rehabilitácie, ktorý trvá jeden až niekoľko týždňov a je určený pre deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov (v závislosti od štádia ich vývoja). Náš multidisciplinárny tím pracuje s bábätkom, alebo batoľaťom 2 až 4 hodiny denne, 5 alebo 6 dní v týždni. V rámci programu sa vykonávajú tieto druhy terapie:

Lekárske
vyšetrenie

a zostavenie individuálneho terapeutického programu podľa veku, stavu a špecifických vývinových oneskorení malého pacienta.

Komplexná neuropediatrická liečba

je stimulácia mimoriadnej plasticity detského mozgu, vďaka čomu je možné napraviť motorické funkcie a uchovať ich v centrálnej nervovej sústave.

Terapeutické
masáže

normalizujú svalový tonus, zlepšujú lymfatický a krvný obeh, podporujú metabolizmus a trofizmus tkanív organizmu dieťaťa.

Kyslíková terapia

zlepšuje zásobovanie organizmu, a najmä mozgu kyslíkom, aby sa zvýšila výkonnosť a umožnila rýchlejšia regenerácia.

Logopédia

a/alebo orofaciálna regulačná terapia zameraná na fyziologický rozvoj dôležitých funkcií, ako je dýchanie, sanie, žuvanie, prehĺtanie, reč a komunikačné schopnosti.

AquaMed

je naša špeciálna pohybová terapia v bazéne s veľmi teplou vodou, ktorá je súčasťou komplexnej neuropediatrickej liečby pre našich najmenších pacientov.

Odborníci v centre ProPrios vytvárajú srdečnú, priateľskú a empatickú atmosféru, poskytujú terapiu so správnou individuálnou motiváciou a zväčša formou hry.

Dôležité aspekty včasnej intervencie

Fyziologický vývoj centrálneho nervového systémuRozvoj motoriky a pohybového systémuStaticko-dynamická koordinácia a rovnováhaNormalizácia svalového tonusu a jeho samoreguláciaVertikalizácia primeraná vekuVytvorenie pohybových stereotypov, ktoré by dieťa už malo ovládať

Komu pomáhame

Ako pomáhame

Prečo ProPrios

ProPrios Medical Center

Adresa

ProPrios, s.r.o.
Sitnianska 1
851 07 Bratislava

Firemné údaje

IČO: 55468811
DIČ: 2121999583
IČ DPH: SK2121999583

Bankové údaje

Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC / SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK71 0200 0000 0047 9488 0553

2023 © ProPrios, s.r.o. All rights reserved. Web Design & Development eduardjanosik.com