ProPrios - Medical Center

Rehabilitačné programy

Interdisciplinárny kolektív lekárov, terapeutov a ďalších rehabilitačných odborníkov určuje na základe vašich lekárskych správ a vyšetrenia vedúceho lekára ProPrios rozsah, druhy a pravidelnosť terapií. Tak sme schopní vytvoriť individuálny program pre každého nášho klienta.

Jednou z našich priorít je vytvorenie dlhodobého, komplexného a efektívneho procesu rehabilitácie V tomto procese pacient, jeho príbuzní a ProPrios spolupracujú ako tím, aby dosiahli čo najlepšie výsledky, ktoré sú aj dlhodobo udržateľné.

Programy

Ďalej vám ponúkame príklady programov, ktoré sa upravujú podľa diagnózy, veku, stavu, schopností, vytrvalosti a vašich individuálnych predstáv a cieľov.

INTENZÍVNY

2–4 týždne

Terapia
6 dní v týždni
4 - 5 hodín denne

Viac

Intenzívny program

Cieľom je dosiahnuť výrazné zlepšenie narušených motorických funkcií pacienta. Vysoko intenzívne, viacnásobné pôsobenie na centrálny nervový systém a pohybový aparát pacienta počas niekoľkých hodín denne, v optimálnom prípade po dobu niekoľkých týždňov, vedie k prelomu v postupnom získavaní určitých obmedzených schopností.

PODPORNÝ

1 týždeň

Terapia
5 dní v týždni
4 - 5 hodín denne

Viac

Podporný program

Odporúča sa absolvovať po niekoľkých týždňoch od ukončenia intenzívneho programu v ProPrios alebo v inom liečebnom centre s podobným programom. Cieľom je zachovať a podporiť dosiahnuté výsledky z intenzívneho programu, keďže zlepšené alebo novozískané schopnosti môžu po určitom čase ustúpiť, ak nie sú odborne podporované.

UDRŽIAVACÍ

1 deň

Terapia
2 - 3 dni týždenne
4 - 5 hodín denne

Viac

Udržiavací program

Celodenný rehabilitačný program, ktorý prebieha 2 až 3-krát týždenne po dobu niekoľkých týždňov, je vhodnou alternatívou intenzívnej rehabilitácie pre tých, ktorí nemusia dochádzať zďaleka. Rehabilitácia prebieha podľa špecifickej schémy, hlavným zámerom je kontinuálne zlepšovanie zdravotného stavu pacienta.

PRAVIDELNÝ

½ dňa

Terapia
2 - 3 dni týždenne
2 - 3 hodín denne

Viac

Pravidelný program

Plán terapií zameraných na udržanie a ďalšie zdokonalenie výsledkov dosiahnutých počas predchádzajúcich rehabilitačných pobytov v ProPrios alebo podobnom centre. Vhodný pre pacientov žijúcich v Bratislave a okolí. Príbuzným je k dispozícii služba starostlivosti / opatrovania pacienta (Kiss & Leave), aby mali možnosť plniť si svoje každodenné povinnosti.

Cenová ponuka sa v každom prípade pripravuje individuálne na základe zloženia osobného terapeutického programu, vypracovaného personálne s ohľadom na vek a zdravotný stav pacienta.

Čo zahŕňa priemerný intenzívny rehabilitačný program

Lekárska prehliadka

Na začiatku rehabilitačného programu sa uskutoční lekárske vyšetrenie a konzultácia s neurológom s cieľom zistiť aktuálny stav pacienta, definovať ciele liečby a spôsob ich dosiahnutia. Na konci programu sa uskutoční záverečné vyšetrenie s odporúčaniami, ako ďalej zlepšovať zručnosti v domácom prostredí.

  • < 30 minút
ProPrio terapia

ProPrio

V závislosti od veku pacienta, jeho diagnózy, aktuálneho stavu a v súlade so stanovenými cieľmi terapie, sa v rámci prístupu ProPrio používajú rôzne postupy a metódy: neurofyziologická pohybová terapia, proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia, fyzioterapia na základe neurofyziológie a proprioceptívna dynamická korekcia, ktorá môže zahŕňať aj terapiu so simulovanou hypergravitáciou v záťažovom obleku.

  • < 60 minút

Spider

Táto terapia prebieha v špeciálnom závesnom systéme a zakladá sa na simulácii beztiažového stavu, ktorý sa navodzuje pomocou rôznych závesných lán a popruhov. Umožňuje cielenú mobilizáciu a naťahovanie určitých svalových partií, za podmienok odľahčenia váhy celého tela. Terapia Spider sa používa na zlepšenie pohyblivosti kĺbov a zníženie spasticity. Tým, že Spider poskytuje cielené odľahčenie a záťaž, pomáha normalizovať aj svalový tonus.

  • < 60 minút
ProPrios AquaMed

AquaMed

Fyzioterapia v bazéne za podmienok hypogravitácie zahŕňajúca hydrostabilizáciu, hydroadaptáciu a Watsu s použitím jedinečného závesného systému, ktorý umožňuje nácvik chodenia vo vode. Cvičenia prebiehajú vo veľkom bazéne s teplou vodou, čím sa AquaMed taktiež odlišuje od ostatných vodných terapií v iných rehabilitačných centrách.

  • < 45 minút
Ergo-Mechano terapia

Ergo & Mechano terapia

Ergoterapia a mechanoterapia sú dôležitými zložkami rehabilitácie a zameriavajú sa na zlepšenie schopnosti samostatne vykonávať každodenné činnosti a posilňujú tak pocit vlastnej nezávislosti. Tento tréning motorických funkcií s cieľom vytvorenia určitých pohybových vzorov sa vykonáva prostredníctvom cielených cvičení a techník, za použitia rôznych mechanických pomôcok a zariadení.

  • < 30 minút
Rehabilitácia detí

Masáž

ProPrios ponúka široké spektrum masáží, ktoré dokonalo dopĺňajú každý rehabilitačný program. Masáže ako je klasická, segmentálna, stimulačná, relaxačná, či periostálna masáž zameraná na uvoľnenie napätých svalov a zlepšenie flexibility, čo vedie k uľahčeniu pohyblivosti. Okrem toho, masáž môže podporiť aj zmyslovú integráciu a zlepšiť uvedomovanie si vlastného tela, čo môže prispieť k celkovo lepšej motorickej kontrole a funkčnosti.

  • < 60 minút

Myo / Magnet / Elektro

Doplnkové terapeutické metódy sú spôsoby, ako dodatočne pôsobiť na svaly a nervy v tele a tým zlepšiť celkové výsledky rehabilitácie. Tieto metódy fyzikálnej terapie umožňujú znížiť svalové napätie, zlepšiť silu svalov, či podporiť krvný obeh. V rámci fyzikálnej terapie sú rôzne druhy terapeutických metód a pomôcok, ktoré sú pre klienta volené na individuálnej báze. Napríklad magnetická terapia je zameraná na zmiernenie zápalov, tlmenie bolesti a podporu regenerácie tkanív. Ďalej je možné v našom centre využiť aj elektrickú myostimuláciu (EMS), normobarickú kyslíkovú terapiu, ultrazvukovú terapiu, laseroterapiu, či bioptron, terapiu svetlom. Tieto formy terapie sa používajú len v kombinácii s ďalšími liečebnými postupmi zameranými na zlepšenie pohybových funkcií.

  • < 20 minút

Manuálna terapia

Špecializovaná liečebná metóda zameraná na zlepšenie pohyblivosti, funkcie svalov a celkovej kondície pacienta. Na zmiernenie obmedzení v kĺboch a svaloch, sa používajú manuálne techniky, ako je mobilizácia, stimulácia a jemné naťahovanie. Individuálna aplikácia manuálnej terapie je navrhnutá tak, aby pomohla zlepšiť motorické schopnosti a podporila nezávislosť v každodennom živote.

  • < 30 minút

Oxy

Kyslíková terapia funguje ako doplnková forma liečby. Terapia prebieha formou inhalácie kyslíka, ktorý je podávaný vo vyšších koncentráciách. Cieľom terapie je zvýšiť množstvo kyslíka v krvi a v tkanivách celého tela, čo pomáha zlepšiť krvný obeh a podporiť regeneráciu tkaniva. Zvýšením hladiny kyslíka v tele sa môžu znížiť príznaky, ako je svalová stuhnutosť, únava a motorické poruchy.

  • < 20 minút

Logo

Logopedická terapia a orofaciálna regulačná terapia zohrávajú dôležitú úlohu pre mnohých našich pacientov, pretože často trpia poruchami komunikácie, prehĺtania, alebo problémami v oblasti úst a tvárových svalov. Špecializované cvičenia a techniky majú za cieľ posilniť svalovú činnosť v oblasti úst a tváre a dosiahnuť zlepšenie motoriky pri jedení, prehĺtaní, hovorení a iných orofaciálnych činnostiach. Tým sa zlepšuje aj salivácia, príjem potravy, či komunikačné schopnosti.

  • < 30 minút

Intenzívnym rozvojom hrubej a jemnej motoriky, kognitívnych a rečových funkcií sa snažíme maximálne znížiť telesné obmedzenia našich pacientov, zabrániť vzniku potenciálne závažného postihnutia v budúcnosti a podporiť získanie samostatnosti pre lepší rodinný, spoločenský a pracovný život.

Komu pomáhame

Ako pomáhame

Prečo ProPrios

ProPrios Medical Center

Adresa

ProPrios, s.r.o.
Sitnianska 1
851 07 Bratislava

Firemné údaje

IČO: 55468811
DIČ: 2121999583
IČ DPH: SK2121999583

Bankové údaje

Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC / SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK71 0200 0000 0047 9488 0553

2023 © ProPrios, s.r.o. All rights reserved. Web Design & Development eduardjanosik.com