ProPrios - Medical Center

Rehabilitácia detí

Robíme všetko, čo je v našich možnostiach pre

rozvoj schopnosti vášho dieťaťa chodiťrozvoj jeho hrubej a jemnej motorikyzlepšenie funkcií reči a prehĺtaniapodporu pamäti a kognitívnych funkciídosiahnutie maximálnej samostatnosti v súčasnom a budúcom živote

Pomáhame deťom s

všetkými formami DMOtraumatickými poraneniami mozgu a miechykrvácaním do mozgu / detskou mozgovou príhodouoneskoreným psychomotorickým vývojomspinálnou svalovou atrofiou (SMA)spina bifida

... a zároveň s

centrálnou tonusovou a koordinačnou poruchoupohybovými poruchami genetického alebo metabolického pôvoduporuchami autistického spektravrodenými vývinovými poruchaminásledkami po neuroinfekciáchniektorými zriedkavými ochoreniami

Spoločne pracujeme na

rozvoji hrubej a jemnej motoriky, reči, poznávania a pamäti

prevencii vytvárania patologických pohybových stereotypov

integrácii a schopnosti adaptácie v okolitom prostredí

Naším kľúčovým cieľom v detskej rehabilitácii je

všetkými dostupnými spôsobmi zabrániť ťažkému postihnutiu v budúcnosti, kým dieťa vyrastie v dospelého, a zabezpečiť tak dlhodobý vývoj, ktorý je čo najviac priblížený tomu zdravému fyziologickému.

Kedy by ste sa na nás mali obrátiť

Motorické
poruchy

Vaše dieťa nemôže (správne)

udržiavať hlavu vzpriameneudržiavať rovnováhusedieť / štvornožkovaťstáť / chodiť / obliekať sahrať sa ako ostatní v jeho vekutrpí bolesťamimá pohybové obmedzenia

Reč
a prehĺtanie

Vaše dieťa má problémy s

vyslovovaním hlások, slabík a slovvekovo primeraným vývojom rečivokalizáciouovládaním čítaniažuvaním / prehĺtaním / slinenímmôže konzumovať len spracované jedlá alebo sa dusí pri pití

Psychologické a kognitívne funkcie

Vaše dieťa

neuvedomuje si seba saméhonevníma náležite rodičovneuvedomuje si čas, miesto alebo priestornedokáže sa sústrediť na predmetyje nadmerne aktívne alebo často nepokojné a podráždenémá problémy so spoločenskou interakciou

Pridružené zdravotné ťažkosti

inkontinencia moču alebo fekálna inkontinenciaepilepsiatracheostómiagastrostómia (PEG)baklofénová pumpadekubitymetabolické problémystav po neuro-ortopedickom zákroku

Komu pomáhame

Ako pomáhame

Prečo ProPrios

ProPrios Medical Center

Adresa

ProPrios, s.r.o.
Sitnianska 1
851 07 Bratislava

Firemné údaje

IČO: 55468811
DIČ: 2121999583
IČ DPH: SK2121999583

Bankové údaje

Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC / SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK71 0200 0000 0047 9488 0553

2023 © ProPrios, s.r.o. All rights reserved. Web Design & Development eduardjanosik.com