ProPrios - Medical Center

Koncept ProPrios

Pri rehabilitácii detí a dospelých s neurologickými poruchami zohráva rozhodujúcu úlohu neuroplasticita, to je schopnosť zdravých nervových buniek prevziať úlohu tých poškodených.

Na dosiahnutie viditeľného pokroku u osôb s poruchami CNS, si tieto nervové bunky vyžadujú masívnu a opakovanú stimuláciu. Ide o stimuláciu propriocepcie, teda zmyslových funkcií a kognitívnych schopností.

Vnímaním intenzívneho prísunu fyziologických a zdraviu prospešných informácií, sa centrálny nervový systém učí (opäť) ovládať telo a obnoviť tak narušené schopnosti a funkcie.

ProPrio v preklade z latinčiny znamená "môj/ vlastný". Odtiaľ pochádza nielen názov nášho centra, ale aj známy medicínsky termín ProPrioception: vnímanie vlastného tela mozgom.

Od narodenia je každé dieťa vystavené nepretržitému toku informácií, ktoré prichádzajú nielen zvonku (zmyslové a kognitívne vnímanie), ale aj z vnútorného systému spätnej väzby, ktorý prostredníctvom nervových kanálov neustále aktualizuje v mozgu informácie o vlastnom tele, jeho funkciách a pohyboch (propriocepcia).

Riadiaci a pohybový systém dieťaťa, alebo dospelého, sa rozvíja vďaka neustálemu neuvedomelému registrovaniu týchto cenných informácií, prichádzajúcich z vonkajšieho prostredia a fungujúcich vo vnútri nášho tela. Predpokladom správneho fyziologického vývoja a fungovania, je zdravý reťazec a poradie týchto najdôležitejších procesov:

Akonáhle sa vyskytne porucha v niektorej zo zložiek, naruší sa celý cyklus: centrálny nervový systém vyšle "nesprávne" signály do svalov, čo spôsobí vykonanie nesprávneho pohybu a spätné hlásenie do mozgu na spracovanie a uloženie údajov.

Našou úlohou je prerušiť tento nefunkčný cyklus a ukotviť zdravý, fyziologicky správny vzorec pre funkcie a schopnosti. Na prekonanie zlého cyklu, vytvárame intenzívne a opakujúce sa signály, ktoré sú v správnej podobe vysielané do mozgu a CNS.

Základné prvky konceptu ProPrios

PNF - proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia

Fyzioterapeutická/ ergoterapeutická a čiastočne logopedická liečebná metóda, ktorá využíva exteroceptory (receptory, ktoré spracovávajú podnety, pôsobiace na telo zvonku), telereceptory (oči a uši) a predovšetkým proprioceptory na vyvolanie prirodzeného fyziologického pohybu.

ProPrio - proprioceptívna dynamická korekcia

Neurofyziologické cvičenia a ergoterapia. Najmä vďaka použitiu obleku na vytvorenie simulovanej hypergravitácie (zvýšenej gravitačnej sily) s cieľom výrazne zvýšiť tok informácií v tele, ktorý je generovaný špeciálnymi cvičeniami, ktoré vysielajú veľké množstvo fyziologických signálov do mozgu.

AquaMed - pohybová terapia vo vode

Špeciálna fyzioterapia v bazéne, s vodou vyhrievanou na viac ako 30 stupňov. Využíva psychologické, aj fyziologické účinky vody na telo a centrálny nervový system, vrátane simulovanej hypogravitácie (zníženej gravitácie), pričom môže zahŕňať aj prvky ergoterapie.

Spider - terapia v závesnom systéme

Metóda využívajúca antigravitáciu, pri ktorej sa jednotlivé končatiny a svalové skupiny môžu precvičovať izolovane, s cieľom ich stabilizácie a zlepšenia pohyblivosti, či korekcie funkčnej nerovnováhy pohybovej sústavy a zlepšenia ovládania tela.

Virtual – rehabilitačné využitie virtuálnej reality

Ide o ukotvenie predstavy pohybu, alebo vlastnej "spôsobilosti", v mozgu s cieľom vytvoriť si povedomie o nových alebo zlepšených schopnostiach a vytvoriť východiskový bod (zámer) pre vedomé pohyby - aj s antidepresívnym účinkom vystúpenia z "tieňa" vlastnej bezmocnosti.

Logopédia, orofaciálna regulačná terapia

Regulácia a posilnenie svalovej činnosti v oblasti úst a tváre s cieľom zlepšiť prijímanie stravy, prehĺtanie, reč a ďalšie orofaciálne funkcie. Cielené cvičenia, manuálne techniky a senzorická stimulácia podporujú motorickú kontrolu a koordináciu postihnutých oblastí.

Zásady konceptu ProPrios

INTENZITA

Rehabilitácia trvá toľko, koľko potrebuje Vaše telo a Váš centrálny nervový systém, pre dosiahnutie najlepších výsledkov. Najintenzívnejšie programy môžu trvať aj niekoľko týždňov s terapiami až do 6 hodín denne. Občas si stav, vek, či vytrvalosť pacienta vyžadujú úplne iný prístup – napríklad, terapia s dĺžkou do 2 hodín a s opakovaním 1 – 3-krát týždenne počas dlhšieho obdobia. Intenzita je preto volená veľmi individuálne. Tím ProPrios pracuje nepretržite, aby zabezpečil úspech vašej terapie, a to aj počas víkendov a sviatkov. Neexistujú žiadne skupinové terapie; všetky terapie sa vykonávajú vo forme individuálnych sedení, pričom na jedného klienta častokrát pripadá aj viac ako jeden terapeut.

INDIVIDUALITA

Neuznávate takzvané "rehabilitačné balíky" s určeným a nemenným zoznamom terapií? Ani my. Pre každého nášho pacienta je zostavený individuálny program podľa jeho diagnózy, aktuálneho stavu a cieľov liečby, ktorý sa neustále aktualizuje. O pacienta sa počas celého pobytu stará jeho vlastný odborný medicínsky tím.

KOMPETENCIE

Hnacím motorom pre úspech našich pacientov je tvrdá práca motivovaného tímu lekárov a terapeutov, a ich hlboké medicínske znalosti a dlhoročné skúsenosti. Tieto znalosti v kombinácii s dlhoročnou praxou a ľudským prístupom sú hlavnými nástrojmi tímu ProPrios pri poskytovaní kvalitnej efektívnej pomoci.

KOMPLEXNOSŤ

Koncept ProPrios zahŕňa celistvý prístup, ktorého cieľom je cesta k trvalému zlepšeniu celkového stavu a schopností pacienta. Sústredíme sa predovšetkým na zlepšenie jeho motoriky, vnímania a komunikácie. Teda najdôležitejších oblastí v spoločenskom živote každého človeka.
Tím, podľa toho stanovuje ciele terapie, ktoré presahujú rámec samotnej rehabilitácie a majú za účelom celkové zlepšenie kvality života klienta.

UDRŽATEĽNOSŤ

Naša práca je najpríjemnejšia, keď počas každého vášho pobytu zdolávame spolu nové ciele na ceste k vášmu uzdraveniu. Zároveň si však vždy kladieme aj ďalšie, spoločné a ambiciózne výzvy. To znamená, že vždy myslíme dopredu a dbáme na dlhodobé plánovanie vašich cieľov a úspechov. Prácu s klientom delíme nie len na samotnú rehabilitáciu v našom centre, ale venujeme našim klientom aj kopu odporúčaní a rád, ktoré viete využiť aj doma - po ukončení programu intenzívnej rehabilitácie v ProPrios.

SÚČET TÝCHTO ZÁSAD ZNAMENÁ

PROFESIONALITU

v personalizovanej neurologickej rehabilitácii

Komu pomáhame

Ako pomáhame

Prečo ProPrios

ProPrios Medical Center

Adresa

ProPrios, s.r.o.
Sitnianska 1
851 07 Bratislava

Firemné údaje

IČO: 55468811
DIČ: 2121999583
IČ DPH: SK2121999583

Bankové údaje

Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC / SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK71 0200 0000 0047 9488 0553

2023 © ProPrios, s.r.o. All rights reserved. Web Design & Development eduardjanosik.com