ProPrios - Medical Center

Hemiparéza

Hemiparéza je forma ochrnutia, ktorá postihuje jednu stranu tela, zvyčajne pravú alebo ľavú, a často vzniká v dôsledku mozgovej príhody alebo poranenia mozgu. K tomuto neurologickému postihnutiu dochádza, keď mozog utrpí poškodenie špecifickej oblasti motorickej kôry alebo nervových dráh, ktoré riadia pohybové funkcie.

Po mozgovej príhode alebo poranení mozgu môžu postihnutí jedinci pociťovať rôzne stupne hemiparézy, od miernej slabosti až po úplné ochrnutie postihnutej strany tela. Následky sa môžu prejaviť vo forme zhoršenej pohyblivosti, zhoršených jemných motorických schopností, svalovej stuhnutosti (spasticity), problémov s rovnováhou a zhoršeným vnímaním tela.

Cieľom rehabilitácie pri hemiparéze je zlepšiť funkcie postihnutej strany tela, obnoviť pohyblivosť a podporiť nezávislosť v každodennom živote. Tu sú uvedené niektoré z najdôležitejších rehabilitačných opatrení:

  1. Fyzioterapia: Fyzioterapia je nevyhnutnou súčasťou rehabilitácie pri hemiparéze. Prostredníctvom cielených cvičení a techník na posilnenie svalov, zlepšenie pohyblivosti, zníženie svalovej stuhnutosti a podporu rovnováhy môže fyzioterapia pomôcť zlepšiť pohyblivosť a znížiť riziko pádu.
  2. Ergoterapia: Ergoterapia sa zameriava na podporu nezávislosti a samostatnosti pri každodenných činnostiach. Prostredníctvom používania asistenčných pomôcok, adaptačných techník a nácviku každodenných úkonov, ako je obliekanie, stravovanie, osobná hygiena a starostlivosť o domácnosť, môže ergoterapia pomôcť pacientom zlepšiť kvalitu ich života a maximalizovať ich schopnosti.
  3. Logopedická terapia: Niektorí pacienti s hemiparézou môžu mať aj problémy s rečou a komunikáciou, najmä ak je lézia lokalizovaná v oblasti mozgu zodpovednej za jazykové funkcie. Logopedická terapia môže pomôcť zlepšiť rečové a komunikačné schopnosti a obnoviť schopnosť verbálnej komunikácie.
  4. Liečba spasticity: Liečba svalovej stuhnutosti (spasticity) je dôležitým aspektom rehabilitácie hemiparézy. Môže zahŕňať podávanie svalových relaxantov, fyzioterapiu na natiahnutie svalov, používanie ortopedických pomôcok, ako sú dlahy alebo ortézy, a v niektorých prípadoch aj botulotoxínové injekcie na zníženie spasticity.
  5. Tréning chôdze a rovnováhy: opätovné získanie schopnosti chodiť a zlepšenie rovnováhy sú dôležitými cieľmi rehabilitácie pri hemiparéze. Fyzioterapia môže pomôcť zlepšiť pohyblivosť a podporiť nezávislosť v každodennom živote prostredníctvom cielených cvičení a tréningov na nácvik chôdze, zlepšenie rovnováhy a prevenciu pádov.

Rehabilitácia hemiparézy si zvyčajne vyžaduje individuálny prístup, ktorý je prispôsobený špecifickým potrebám a cieľom každého pacienta. Prostredníctvom pokračujúcej rehabilitácie a podpory môžu ľudia s hemiparézou zlepšiť svoje funkcie, zvýšiť kvalitu života a znovu získať nezávislosť v každodennom živote.

Komu pomáhame

Ako pomáhame

Prečo ProPrios

ProPrios Medical Center

Adresa

ProPrios, s.r.o.
Sitnianska 1
851 07 Bratislava

Firemné údaje

IČO: 55468811
DIČ: 2121999583
IČ DPH: SK2121999583

Bankové údaje

Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC / SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK71 0200 0000 0047 9488 0553

2023 © ProPrios, s.r.o. All rights reserved. Web Design & Development eduardjanosik.com