ProPrios - Medical Center

Mowat-Wilsonov syndróm

Mowat-Wilsonov syndróm (MWS) je zriedkavé genetické ochorenie spôsobené mutáciami v géne ZEB2. Prvýkrát ho v 90. rokoch 20. storočia opísali lekári Wendy K. Chung a David A. Mowat. Gén ZEB2 je dôležitý pre embryonálny vývoj a hrá kľúčovú úlohu pri vývoji rôznych orgánov a tkanív v tele.

Ľudia s Mowat-Wilsonovým syndrómom majú charakteristické fyzické znaky, ktoré môžu pomôcť pri stanovení diagnózy. Patrí k nim nezvyčajná tvár so širokým nosovým mostom, výrazným čelom, nízko posadeným nosovým mostom, širokým ústnym otvorom so špicatou hornou perou a špicatou bradou. Okrem toho mnohí trpiaci majú Hirschsprungovu chorobu, vrodenú poruchu hrubého čreva, ktorá môže viesť k črevnej nepriechodnosti a zápche.

Ďalším znakom Mowat-Wilsonovho syndrómu je mentálna retardácia, ktorej závažnosť sa pohybuje od miernej až po ťažkú. Mnohí ľudia s týmto ochorením majú aj oneskorený vývoj, najmä v oblasti reči a motoriky. Niektorí postihnutí jedinci sú však schopní rozvíjať určité zručnosti a dosiahnuť v živote významný pokrok.

Okrem fyzických a mentálnych charakteristík môžu mať ľudia s Mowat-Wilsonovým syndrómom aj celý rad zdravotných problémov vrátane záchvatov, srdcových chýb, problémov so sluchom a zrakom, problémov s obličkami a tráviacim traktom.

Diagnostika Mowat-Wilsonovho syndrómu je založená na kombinácii klinických znakov, genetických testov a zobrazovacích metód. V súčasnosti neexistuje liek na tento stav a liečba sa zameriava najmä na zvládanie príznakov a zlepšenie kvality života postihnutých.

Liečba Mowat-Wilsonovho syndrómu zvyčajne zahŕňa multidisciplinárny prístup, ktorý zahŕňa spoluprácu lekárov, genetikov, pediatrov, terapeutov a ďalších odborníkov. Môže to zahŕňať riešenie zdravotných problémov, podporu rozvojových a vzdelávacích možností, poskytovanie terapií na podporu reči a motoriky a poskytovanie sociálnej podpory a psychosociálnych služieb.

Napriek problémom, ktorým čelia ľudia s Mowat-Wilsonovým syndrómom, mnohí z nich dokážu viesť plnohodnotný život a významne prispievajú k rozvoju svojich rodín a komunít. Prostredníctvom komplexnej starostlivosti a podpory možno riešiť ich individuálne potreby s cieľom zlepšiť kvalitu ich života a maximalizovať ich potenciál.

Komu pomáhame

Ako pomáhame

Prečo ProPrios

ProPrios Medical Center

Adresa

ProPrios, s.r.o.
Sitnianska 1
851 07 Bratislava

Firemné údaje

IČO: 55468811
DIČ: 2121999583
IČ DPH: SK2121999583

Bankové údaje

Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC / SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK71 0200 0000 0047 9488 0553

2023 © ProPrios, s.r.o. All rights reserved. Web Design & Development eduardjanosik.com