ProPrios - Medical Center

Poranenia chrbtice a miechy

Traumatické poranenie chrbtice a miechy je vážne zranenie, ktoré môže mať vážne dôsledky pre pohyblivosť a celkovú kvalitu života. Často je spôsobené silným úderom, pádom alebo nehodou, ktoré vedú k poškodeniu chrbtice a miechy. Dôsledky takéhoto poranenia môžu byť rôzne, od miernych až po veľmi závažné, vrátane paralýzy. Závisia od miesta a závažnosti poranenia. Tu sú niektoré z najčastejších následkov:

 1. Paralýza: Jedným z najvážnejších dôsledkov poranenia chrbtice a miechy je paralýza, ktorá môže byť čiastočná (paraplegia) alebo úplná (kvadruplegia), v závislosti od miesta poškodenia.
 2. Strata citlivosti: Po poranení miechy môže dôjsť k strate citlivosti v častiach tela pod miestom poranenia, čo ovplyvňuje schopnosť vnímať bolesť, teplotu alebo dotyk.
 3. Problémy s pohybom: Poranenie chrbtice môže spôsobiť ťažkosti s chôdzou, stratou rovnováhy a koordinácie, čo významne ovplyvňuje každodenné činnosti a pohyblivosť.
 4. Dýchacie problémy: Závažné poranenie v oblasti krčnej chrbtice môže ovplyvniť dýchacie funkcie, čo môže vyžadovať asistenciu ventilácie.
 5. Problémy s močením a vyprázdňovaním: Po poranení miechy môžu pacienti zažiť ťažkosti s kontrolou močenia a vyprázdňovania, čo si môže vyžadovať špeciálne lekárske opatrenia.
 6. Bolesť a spazmy: Chronická bolesť a svalové spazmy sú bežné po poranení chrbtice a môžu vážne ovplyvniť kvalitu života.
 7. Psychologické následky: Pacienti môžu trpieť depresiou, úzkosťou a posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) v dôsledku zmeny ich fyzických schopností a životných podmienok.
 8. Dlhodobé zdravotné problémy: Poranenie chrbtice môže viesť k dlhodobým komplikáciám, ako sú infekcie močových ciest, preležaniny a srdcové problémy.

Liečba poranení chrbtice a miechy si vyžaduje komplexný a multidisciplinárny prístup. Možnosti liečby sa líšia v závislosti od závažnosti poranenia a individuálnych potrieb pacienta. Tu sú niektoré z hlavných liečebných prístupov:

 1. Akútna starostlivosť: Po úraze je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť na stabilizáciu pacienta a minimalizáciu ďalšieho poškodenia. To môže zahŕňať urgentnú liečbu v nemocnici, vrátane imobilizácie chrbtice a podávania liekov na zmiernenie opuchu miechy.
 2. Chirurgický zákrok: V niektorých prípadoch si poranenie chrbtice môže vyžadovať chirurgický zákrok na opravu poškodených štruktúr, uvoľnenie miechy alebo stabilizáciu chrbtice.
 3. Rehabilitačná liečba: Rehabilitácia je kľúčovou súčasťou zotavenia. Fyzioterapia, ergoterapia a cvičenia na zlepšenie sily, rovnováhy a motorických funkcií môžu pomôcť obnoviť pohyblivosť a nezávislosť.
 4. Psychologická podpora: Psychologická pomoc je nevyhnutná pre zvládanie psychologických následkov poranenia, ako sú depresia a úzkosť. Podpora od rodiny, priateľov a terapeutov môže pomôcť pacientom zvládnuť zmeny v ich živote.
 5. Medikamentózna liečba: Lieky môžu byť predpísané na zmiernenie bolesti, kontrolu spazmov a prevenciu infekcií.
 6. Sociálna podpora a rehabilitácia: Podpora pri návrate do každodenného života, pracovného prostredia a komunity je dôležitá. Môže zahŕňať odbornú rekvalifikáciu a podporu pri zamestnávaní.
 7. Dlhodobá následná starostlivosť: Pravidelné lekárske kontroly a terapeutické sedenia sú dôležité na predchádzanie komplikáciám a podporu kontinuálneho zlepšovania kvality života.

Liečba poranení chrbtice a miechy vyžaduje spoluprácu rôznych odborníkov vrátane neurológov, chirurgov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov, psychológov a sociálnych pracovníkov. Vďaka koordinovanej starostlivosti môžu pacienti dosiahnuť najlepšie možné výsledky a zlepšiť svoju kvalitu života.

Komu pomáhame

Ako pomáhame

Prečo ProPrios

ProPrios Medical Center

Adresa

ProPrios, s.r.o.
Sitnianska 1
851 07 Bratislava

Firemné údaje

IČO: 55468811
DIČ: 2121999583
IČ DPH: SK2121999583

Bankové údaje

Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC / SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK71 0200 0000 0047 9488 0553

2023 © ProPrios, s.r.o. All rights reserved. Web Design & Development eduardjanosik.com