ProPrios - Medical Center

Cievna mozgová príhoda

29. novembra 2023
Cievna mozgová príhoda

Čo je to CMP (NCMP, ICMP) – cievna mozgová príhoda?

Cievna mozgová príhoda (CMP, mŕtvica) je akútna porucha krvného obehu v mozgu, ktorú sprevádza odumieranie tkaniva a porucha funkcie nervového systému. Za normálnych okolností mozgové tkanivo dostáva neustále dostatok živín a kyslíka na udržanie funkcie. Zastavenie prietoku krvi aj na niekoľko sekúnd môže viesť k poškodeniu mozgu, pretože neuróny neukladajú potrebné zložky pre metabolizmus. Cievna mozgová príhoda je život ohrozujúci stav: v závislosti od oblasti prerušenia prietoku krvi môže u pacienta dôjsť k miernemu zhoršeniu funkcie mozgu, alebo k masívnemu zničeniu tkaniva s následným vegetatívnym stavom.

Cievna mozgová príhoda patrí medzi najnebezpečnejšie neurologické ochorenia. Akútne narušenie prietoku krvi v mozgu sa najčastejšie vyskytuje u mužov a žien nad 50 rokov, ale rizikové faktory ochorenia možno identifikovať v každom veku. Keď sa objavia prvé príznaky mozgovej príhody, je potrebné čo najskôr vyhľadať urgentnú zdravotnú pomoc, pretože v priebehu niekoľkých hodín môžu vzniknúť nezvratné zmeny v mozgu. Na obnovenie prietoku krvi lekári vykonávajú resuscitáciu a terapeutické postupy. Po odstránení život ohrozujúceho stavu sa lieči základná príčina ochorenia a predpisuje sa rehabilitácia.

Príčiny a druhy cievnej mozgovej príhody

Ischemická cievna mozgová príhoda

Vyskytuje sa v 80% prípadov. Najčastejšími príčinami ischemickej cievnej mozgovej príhody sú ateroskleróza a krvné zrazeniny v mozgových tepnách. Keď bunky nemajú dostatok kyslíka, začnú odumierať. Niekedy sa tepny upchajú vzduchovými bublinami alebo stlačia v dôsledku nádoru, či poranenia.

Na tento typ mŕtvice sú spravidla náchylní ľudia nad 60 rokov. Väčšina týchto pacientov trpí cukrovkou, poruchami srdcového rytmu, srdcovými chorobami. Príčinou sú “aterotrombotické pláty”, krvné zrazeniny v mozgovej tepne, ktoré uzatvárajú prietok krvi v cieve. Poruchy krvného obehu sa môžu vyskytnúť aj na základe problémov so zrážaním krvi, alebo dlhodobého a intenzívneho stresu. Fajčenie, nadváha, nedostatok fyzickej aktivity sú najdôležitejšie rizikové faktory.

Hemoragická cievna mozgová príhoda

Vyskytuje sa menej často ako ischemická mozgová príhoda, ale je pre človeka nebezpečnejšia.

Delí sa na intracerebrálnu a subarachnoidálnu. Prvá z nich sa zvyčajne diagnostikuje u pacientov vo veku 45-60 rokov. Sú na ňu náchylní pacienti s mozgovou aterosklerózou, hypertenziou, ochoreniami krvi. Pri intracerebrálnom krvácaní dochádza k prasknutiu steny tepny. Môže k tomu dôjsť v dôsledku aneuryzmy (vyklenutia steny tepny), porušenia celosti jej cievnej steny v dôsledku aterosklerózy.

Subarachnoidálna cievna mozgová príhoda je krvácanie do dutiny medzi mäkkými a pavučinovými obalmi mozgu a miechy, ktorá je vyplnená mozgovomiechovým mokom. Tento typ mozgovej príhody sa najčastejšie vyskytuje u pacientov vo veku 30 – 60 rokov. Medzi príčiny patria: fajčenie, alkoholizmus, alebo jednorazové užitie alkoholu, či drog v nadmernom množstve. Za rizikové faktory sa považuje aj artériová hypertenzia a nadmerná telesná hmotnosť.

Rehabilitácia pacientov si vyžaduje viac času a úsilia ako v prípade ischemickej mozgovej príhody.

Tranzitórny ischemický atak (TIA)

TIA je porucha mozgového krvného obehu trvajúca niekoľko minút až 24 hodín a zahŕňajúca poškodenie malej oblasti mozgu. V prípade tranzitórneho ischemického ataku sa na rozdiel od cievnej mozgovej príhody “upchatie” cievy vyrieši samo, bez zásahu lekárov. Ale aj dočasná “blokáda kyslíka” má pre mozgové tkanivo vážne následky, najmä ak sa vyskytuje opakovane. Kumulatívne škody spôsobené tranzitórnymi ischemickými atakmi môžu byť porovnateľné so škodami spôsobenými jednou “plnohodnotnou” mŕtvicou.
Tranzitórne ischemické ataky sa zvyčajne vyskytujú u ľudí starších ako 65 rokov. Je to spôsobené vekom podmienenými zmenami v cievach, ako aj chronickými ochoreniami.
TIA sa nazývajú predzvesťou ischemickej cievnej mozgovej príhody. Po prvej TIA sa do troch mesiacov objaví mozgová príhoda u jedného z desiatich pacientov. Niekedy sa mozgová príhoda objaví do dvoch dní po TIA.

Príčiny cievnej mozgovej príhody

Neurológovia uznávajú dva hlavné mechanizmy vzniku cievnej mozgovej príhody: upchatie tepny vyživujúcej mozgové tkanivo (ischemická mozgová príhoda) alebo prasknutie cievy s krvácaním (hemoragická mozgová príhoda). Pri krvácaní sa príznaky spravidla objavia náhle a v krátkom čase sa vyvinú nezvratné zmeny v mozgu. Výskyt cievnej mozgovej príhody súvisí predovšetkým s činnosťou kardiovaskulárneho systému, pretože neustále zvyšovanie krvného tlaku, ateroskleróza a iné ochorenia sú rizikovými faktormi pre poruchy mozgovej cirkulácie. K ďalším rizikovým faktorom ochorenia lekári zaraďujú diabetes mellitus, trombózu, abnormálne zrážanie krvi, zlé návyky, nesprávnu výživu.

Určenie príčiny cievnej mozgovej príhody je dôležité pre zvolenie správnej urgentnej liečby.

Liečenie cievnej mozgovej príhody

Ak dôjde k cievnej mozgovej príhode, je potrebná urgentná hospitalizácia a liečba v akútnom období. Výber individuálnej liečby cievnych príhod sa uskutočňuje na základe rozsahu, zistených príčin, mechanizmu a rizikových faktorov.

Integrovaný prístup k liečbe a prevencii je zabezpečený vzájomnou súčinnosťou odborníkov z rôznych špecializácií, ako napríklad lekári funkčnej diagnostiky, resuscitácie, kardiológovia, neurochirurgovia a iní.

Pacienti po náhlej cievnej mozgovej príhode sa komplexné vyšetria v optimálnom čase s cieľom identifikovať druh, rozsah, rizikové faktory, mechanizmy vzniku a stanoviť individuálny režim účinnej liečby a prevencie opakovanej cievnej mozgovej príhody.

V období po stabilizácii stavu po príhode pacientovi sa predpisuje rehabilitácia a odporúča sa režim a úprava životného štýlu. Rehabilitácia je dôležitým procesom, ktorý nie je možne vynechať. Bez profesionálnej rehabilitácie šanca na návrat stratených funkcií, pracovných schopností, či samostatnosti je desaťnásobne menšia. Kvalitná rehabilitácia podľa individuálneho plánu a určených cieľov je základom najvyššej možnej kvality života po mozgovej príhode.

Následky cievnej mozgovej príhody

V závislosti od rozsahu a lokalizácie poškodenej oblastí, rýchlosti a kvality prvej pomoci a individuálnych vlastností každého zotavujúceho sa organizmu môžu byť následky cievnej mozgovej príhody rôzne:

 • Poruchy pohybu – paralýza (úplné znehybnenie), alebo paréza (čiastočné obmedzenie pohybov, slabá pohyblivosť)
 • Poruchy zmyslov – poruchy hmatu, pocity bolesti, chladu a tepla, dotyku, čiastočná alebo úplná necitlivosť
 • Rôzne rečové poruchy
 • Poruchy stability pohybu
 • Poruchy zraku a sluchu
 • Kontraktúry (pretrvávajúce napätie a následné skrátenie svalov a šliach, ktoré vedie k obmedzeniu pohybu v kĺbe)
 • Poruchy vylučovacích procesov
 • Iné, zriedkavejšie poruchy

Rehabilitácia po cievnej mozgovej príhode v ProPrios

Rehabilitácia závisí od individuálnych charakteristík pacienta, pridružených diagnóz a aktuálneho stavu. Pre každého pacienta sa vyberajú špecifické metódy, ktoré sa v podobných prípadoch osvedčili ako účinné. Oneskorený motorický vývoj (abnormálny svalový tonus, slabé používanie končatín, pokrivená poloha tela alebo nepoužívanie jednej strany tela, kŕče, problémy s kŕmením, oneskorené zvládnutie plazenia, sedenia, chôdze atď.).

Obnovenie motorických a pohybových funkcií patrí k najdôležitejším oblastiam rehabilitácie, pretože do veľkej miery rozhoduje o tom, či bude pacient schopný znovu nadobudnúť schopnosť samostatného fungovania a vrátiť sa k svojmu obvyklému spôsobu života.

Hlavými cieľmi ProPriosu pri rehabilitácii pacientov po mozgovej príhode sú práve maximálny návrat stratených, alebo zoslabnutých funkcií mozgu a tela s tým, aby sa život pacienta a jeho rodiny maximálne priblížil k stavu “pred príhodou”.

Prevencia cievnej mozgovej príhody

Základom prevencie cievnej mozgovej príhody je korekcia rizikových faktorov.
Takmer každý je ohrozený. Obzvlášť ak máte hypertenziu, arytmiu, srdcové poruchy, spánkové apnoe, vysoký cholesterol, diabetes mellitus. Preto ak si uvedomujete, že ste v riziku, začnite sa o seba starať už dnes!

Prevencia mozgovej porážky spočíva predovšetkým v úprave životného štýlu s cieľom odstrániť faktory, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie. Výsledky mnohých štúdií potvrdzujú, že dodržiavanie jednoduchých pravidiel mnohonásobne znižuje riziko mozgovej príhody.

 • Ak trpíte arteriálnou hypertenziou alebo viete, že váš krvný tlak sa často mení, je potrebné ho kontrolovať. Kontrola by sa mala vykonávať na základe odporúčaní ošetrujúceho lekára a systematického užívania liekov. Je veľmi dôležité udržiavať hladinu krvného tlaku v normálnom rozmedzí.
 • Cholesterolové plaky môžu upchať mozgové tepny a spôsobiť ischemickú cievnu mozgovú príhodu. Je veľmi dôležité sledovať hladinu cholesterolu. A ak je zvýšená, upraviť si stravu.
 • Zvýšenie alebo pretrvávanie vysokej hladiny cukru v krvi zvyšuje riziko mozgovej príhody 2 až 3-krát. Preto je potrebné ju kontrolovať. V prvom rade vylúčte zo stravy tučné a sladké jedlá. Ak máte cukrovku a hladina cukru je vysoká, odporúča sa ju znížiť inzulínom.
 • Nadváha zvyšuje riziko mŕtvice. Preto sa odporúča sledovať svoju hmotnosť. Ak vaša hmotnosť patrí do jednej z kategórií obezity, odporúča sa ju znížiť. Zníženie hmotnosti už o 3 – 5 kg výrazne zníži riziko mozgovej príhody.
 • Vylúčte aktívne a pasívne fajčenie a konzumáciu alkoholu.
 • Fyzická aktivita vám nielen pomôže zhodiť nadbytočné kilogramy, ale aj posilní vaše telo a zvýši jeho odolnosť. Treba si však uvedomiť, že záťaž má byť primeraná. Najmä pre ľudí v staršom veku. Nemôžete sa preťažovať. Je potrebné dodržiavať režim aktívnej záťaže a odpočinku.

Zdravý životný štýl nielen zníži riziko mozgovej príhody, ale zároveň urobí váš život plnohodnotnejším, keďže posilní vaše zdravie, imunitu, odolnosť a vnútorný psycho-emocionálny stav.

Komu pomáhame

Ako pomáhame

Prečo ProPrios

ProPrios Medical Center

Adresa

ProPrios, s.r.o.
Sitnianska 1
851 07 Bratislava

Firemné údaje

IČO: 55468811
DIČ: 2121999583
IČ DPH: SK2121999583

Bankové údaje

Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC / SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK71 0200 0000 0047 9488 0553

2023 © ProPrios, s.r.o. All rights reserved. Web Design & Development eduardjanosik.com