ProPrios - Medical Center

100 dní rehabilitácie darovaných od srdca

20. mája 2024

Zber žiadostí je ukončený

Potrebujete finančnú podporu na kvalitnú intenzívnu rehabilitáciu Vášho dieťaťa? Partnerská nadácia ProPrios Centra vám v tom rada pomôže! Máme pre vás 100 dní rehabilitácie (10 rehabilitačných cyklov, z ktorých má každý 10 dní). Hľadáme preto 10 rodín, ktoré by radi získali 10-dňovú rehabilitáciu pre svoje dieťa.

Snažíme sa pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Preto hľadáme rodiny v sociálnej, či finančnej tiesni, ktoré napriek svojej nepriaznivej situácii stále chcú zabojovať o zdravie svojho dieťatka. Ide o detičky, ktoré trpia ťažšou formou poruchy centrálnej nervovej sústavy, či iným neurologickým postihnutím.

Indikácie pre rehabilitáciu v ProPrios

Detská mozgová obrna (DMO), oneskorenia vývinu, centrálna tonusová a koordinačná porucha (CTP, CKP, CTKP), následky ťažkého priebehu encefalitídy, meningitídy, meningoencefalitídy, genetické syndrómy s pohybovými poruchami (SMA, spina bifida, Movat-Wilson syndróm a pod), cievna mozgová príhoda (CMP, ICMP, NCMP), poranenia / úrazy mozgu a miechy, iné poškodenia mozgu a miechy a podobné neurologické stavy.

Tu možeš byť aj ty!

Zapojte sa už teraz a získate šancu byť medzi desiatimi vybranými rodinami, ktoré dostanú 10-dňovú rehabilitáciu ako dar od nášho dobrosrdečného partnera! Výber týchto 10-tich obdarovaných bude realizovaný nadáciou, na základe vašich žiadostí.

10-dňový rehabilitačný cyklus bude zahŕňať*

 •  
  Vstupné a výstupné lekárske vyšetrenie
 •  
  Neurofyziologické cvičenie (denne)
 •  
  Terapeutická masáž (denne)
 •  
  Normobarická kyslíková terapia (denne)
 •  
  Fyzikálna terapia (denne)
 •  
  Ergoterapiu / Mechanoterapiu (do 4 krát)
 •  
  Logopédiu (podľa indikácie)
 •  
  Virtuálnu realitu (podľa indikácie)

*Konkrétna podoba terapií môže byť podľa odporúčania lekára ProPrios mierne modifikovaná na základe diagnózy, veku a stavu každého pacienta.
*Príspevok pokryje 100% nákladov na rehabilitačný cyklus, a nepokryje iné náklady, napríklad na ubytovanie, prepravu a pod.
*10 dní darčekovej rehabilitácie môže byť rozložených nerovnomerne, podľa kapacity ProPrios a prianí klienta

Podmienky

 •  
  Vek pacienta od 1 do 18 rokov
 •  
  Odoslanie vyplnenej a podpísanej žiadosti o poskytnutí príspevku, ktorá musí byť zaslaná na náš e-mail team@proprios.eu do 6.6.2024 (po zaslaní a kontrole bude záujemcovi zaslaný spätný e-mail o prijatí žiadosti a zaradení do žrebovania)
 •  
  Vyhovujúce diagnózy / stavy (vhodnosť poskytnutia rehabilitácie posudzuje na základe zaslaných medicínskych správ vedúci lekár ProPrios)
 •  
  Finančne náročná situácia v rodine

Tešíme sa na vaše žiadosti a veríme že pomôžeme pravé vášmu dieťaťu!

Pozrite sa ako sa rehabilituje v ProPrios

Komu pomáhame

Ako pomáhame

Prečo ProPrios

ProPrios Medical Center

Adresa

ProPrios, s.r.o.
Sitnianska 1
851 07 Bratislava

Firemné údaje

IČO: 55468811
DIČ: 2121999583
IČ DPH: SK2121999583

Bankové údaje

Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC / SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK71 0200 0000 0047 9488 0553

2023 © ProPrios, s.r.o. All rights reserved. Web Design & Development eduardjanosik.com