ProPrios - Medical Center

Vojtova metóda v ProPrios Centre

31. januára 2024
Vojtova metóda v ProPrios Centre

Čo je to Vojtova metóda

Základom Vojtovej terapie je tzv. reflexná lokomócia. Terapeutické využitie reflexnej lokomócie umožňuje čiastočné, alebo v niektorých prípadoch aj úplné, obnovenie základných pohybových vzorcov u pacientov s poruchami centrálneho nervového systému a pohybového aparátu.

Pri Vojtovej terapii terapeut cielene pôsobí tlakom na konkrétne oblasti tela pacienta, ktorý sa nachádza v určitej polohe. U každého človeka – bez ohľadu na vek – vedú takéto podnety automaticky a mimovoľne, t. j. bez aktívnej vôľovej pomoci zo strany človeka, k reprodukcii určitých pohybových vzorcov.

Pri reflexnej lokomócii sa popri motorických procesoch stimulujú špecifické reakcie, ako sú združené pohyby očí, pohyby jazyka a čeľuste (orofaciálna motorika), regulácia funkcie močového mechúra a čriev, dýchanie, sanie a prehĺtanie.

Pomocou Vojtovej terapie tak na základe vrodených fyziologických reflexov dochádza k aktívnej stimulácii pohybového aparátu a celého organizmu dieťaťa v takých dôležitých potrebných smeroch, ako je udržanie hlavy a rovnej polohy tela, uchopovanie, pretáčanie, lezenie, sedenie, státie, chôdza atď. Podľa profesora Vojtu sú všetky tieto zákonitosti vlastné každému dieťaťu bez ohľadu na vývinové poruchy alebo zaostávanie. Je potrebné ich aktívne stimulovať, aby sa prebudili a upevnili.

Rozdiel medzi Vojtovou terapiou a inými metódami

Pri Vojtovej terapii sa motorické funkcie ako také neprecvičujú. Zjednodušene môžeme proces tejto jedinečnej terapie opísať ako: otvorenie prístupu k už existujúcim a človeku prirodzeným motorickým vzorcom. “Skryté” (z akéhokoľvek dôvodu) schopnosti vlastného tela sa v procese Vojtovej terapie odhaľujú a stávajú sa pre pacienta dostupnými.

Pri pravidelnej Vojtovej terapii sa určité vzorce “aktivujú” v centrálnom nervovom systéme takým spôsobom, že aktivovaný stav sa udržiava aj po terapii. To znamená, že účinok Vojtovej terapie je trvalý.

Vojtova metóda pre deti

Najlepšie výsledky Vojtovej terapie sa dosahujú v ranom detskom veku. Je to preto, lebo u dieťaťa ešte nie sú vytvorené a upevnené tzv. náhradné (patologické, nesprávne) pohybové vzorce (pohybové stereotypy). V prípadoch, keď sa patologické vzorce už vytvorili a upevnili, si účinok terapie vyžaduje oveľa viac úsilia a času. U pacientov s vytvorenými patologickými pohybovými vzorcami je terapia zameraná nielen na aktiváciu a upevnenie fyziologických pohybových vzorcov, ale aj na redukciu tých patologických. Preto je veľmi dôležité začať s rehabilitáciou vo všeobecnosti (a najmä s Vojtovou terapiou) čo najskôr, v prípade oneskorenia a porúch vo vývine dieťaťa. Včasným začatím poskytujete dieťaťu najlepší možný základ pre ďalší vývoj.

Prečo dieťa počas Vojty plače? Bolí to?

Je celkom bežné, že malé deti počas Vojtovej terapie plačú. To vyvoláva u rodičov pocit nepokoja a myslia si, že terapia dieťaťu spôsobuje bolesť. Nie je to však pravda. V ranom detstve je plač prostriedkom sebavyjadrenia, reakciou na neznámu situáciu. Zvyčajne si dieťa po krátkom období terapie zvykne a plač sa stáva menej intenzívnym a častým, až nakoniec úplne vymizne.

Vojtova terapia pre dospelých

Existuje mýtus, že Vojtova metóda je účinná len u detí, ktoré majú reflexy. Nie je to však pravda, čo potvrdzujú dlhoročné skúsenosti s používaním tejto terapie v rôznych zdravotníckych centrách po celom svete.

U dospelých so získanými pohybovými poruchami je cieľom Vojtovej terapie obnoviť pôvodne zdravé pohybové vzorce. Pri práci so staršími pacientmi Vojtova terapia takisto pomáha aktivovať fyziologicky správne pohybové vzorce – len nejde o tie neaktívne ako v ranom detstve, ale “zabudnuté” v dôsledku úrazu, choroby, mozgovej príhody, či iných príčin.

Hlavným cieľom Vojtovej terapie v dospelom veku je vrátiť pacienta ku každodenným a pracovným aktivitám. Samozrejme, hovoríme o aplikácii Vojtovej metódy v komplexe, spolu s inými druhmi terapií.

Vojtova metóda v ProPrios Centre

Hlavná Vojta terapeutka nášho centra Bc. Martina Kováčová, s viac ako 30 ročnou praxou, má bohaté skúsenosti najmä s malými deťmi. Vojtova terapia ale nie je jedinou terapiou, ktorú vykonáva. Martina na základe vlastných skúseností vyberá najvhodnejšie metódy a techniky pre každého jednotlivého pacienta a kombinuje ich tak, aby účinok celého komplexu priniesol dieťaťu maximálny posun.

Rehabilitačný program pre deti, ktorého súčasťou je Vojtova terapia, sa nazýva ProBaby. Jeho základom je jedno- až dvojhodinové cvičenie, ktoré zahŕňa, tak ako už bolo spomenuté: celý komplex rôznych techník a postupov, ktoré sa počas terapie individuálne vyberajú. Výber techník nie je založený len na diagnózach a stave dieťaťa, ale dokonca aj na jeho aktuálnej nálade. Všetky terapie sa vykonávajú čo najhravejším a pre deti najzábavnejším spôsobom, pretože hra je pre ne spôsob, ako spoznávať svet a rozvíjať sa.

Počas terapie v ProPrios rodičia vždy dostanú rozsiahle informácie o terapii, jej účinkoch, či o tom, ako môže rodič s dieťaťom ďalej pokračovať doma a ako pomôcť dieťaťu v jeho rozvoji.

Komu pomáhame

Ako pomáhame

Prečo ProPrios

ProPrios Medical Center

Adresa

ProPrios, s.r.o.
Sitnianska 1
851 07 Bratislava

Firemné údaje

IČO: 55468811
DIČ: 2121999583
IČ DPH: SK2121999583

Bankové údaje

Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC / SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK71 0200 0000 0047 9488 0553

2023 © ProPrios, s.r.o. All rights reserved. Web Design & Development eduardjanosik.com