ProPrios - Medical Center

Predčasne narodené dieťa: rehabilitácia

21. januára 2024
Predčasne narodené dieťa: rehabilitácia

Dôležitosť zasahovania do života predčasne narodeného dieťaťa

Vo väčšine vyspelých krajín vrátane Slovenska, tvoria prípady predčasného pôrodu 5 až 10 % z celkového počtu.

Predčasný pôrod je pôrod, ktorý nastane viac ako tri týždne pred jeho očakávaným termínom, t. j. pred začiatkom 37. týždňa tehotenstva, pričom tento pôrod predčasne narodeného dieťaťa môže byť často problematický. Väčšina predčasne narodených detí však nemá závažné postihnutie. Čím skôr sa ale dieťa narodí, tým je pravdepodobnejšie, že bude mať určité ťažkosti.

Viaceré poruchy sa nemusia prejaviť okamžite. Mnohé následky predčasného narodenia sa prejavia až vo veku 6-12 mesiacov. To je dôvod, prečo je nevyhnutné a veľmi dôležité rehabilitovať predčasne narodené dieťa a zintenzívniť jeho všestranný vývoj, ako aj dôkladne a podrobne sledovať jeho zdravotný stav a vývin minimálne počas prvého roka života.

Netreba však považovať slovo “rehabilitácia” za medicínsky zásah, ktorý sa vzťahuje na postihnuté dieťa. Včasná rehabilitácia je proces zameraný na prevenciu možného zaostávania alebo porúch prirodzeného vývoja. Odporúča sa absolútne všetkým predčasne narodeným deťom do veku jedného roka, a to aj v prípade, že nie sú prítomné žiadne prejavy oneskorenia alebo poruchy vo vývine. Ide o prípad, keď je lepšie urobiť viac ako menej.

Možné následky predčasného narodenia

V niektorých prípadoch predčasný pôrod nespôsobuje závažné poruchy, ktoré môžu výrazne ovplyvniť celý život dieťaťa a celej rodiny. V niektorých prípadoch sú následky mierne a vymiznú počas prvých mesiacov života. Niekedy sú vývojové oneskorenia zjavnejšie a vyžadujú si zvýšený zásah špecializovaných odborníkov. Pri najvážnejšom variante je výsledkom predčasného pôrodu ťažké postihnutie.

Faktom je, že v prvom roku života sa u dieťaťa formujú zručnosti, ktoré majú zásadný význam pre ďalší psychomotorický vývoj, a teda aj celý život a osud človeka. V organizme sa musia uskutočniť najzložitejšie procesy tvorby intrahemisférických a interhemisférických funkčných spojení v mozgu a spojenia s periférnymi centrami. Akékoľvek narušenie týchto procesov má ďalekosiahle nepriaznivé dôsledky.

Rehabilitácia predčasne narodených detí v ProPrios Centre

Rehabilitačný komplex pre predčasne narodené deti ProBaby obsahuje mnoho spôsobov, ako pomôcť. Používame najlepšie metódy overené vo svetovej a európskej praxi. Každému dieťatku volíme individuálny program, ktorý následne upravujeme a takto dosahujeme najlepšie možné výsledky.

Využívame veľké množstvo metód vrátane Vojtovej metódy, Bobatovej terapie, proprioceptívnej korekcie, liečebnej fyzikálnej terapie, ergoterapie, myostimulácie, masáže, logopédie a orofaciálnej masáže, korekčnej pedagogiky a ďalších. Takže nie sme obmedzení v obrovskom množstve existujúcich metód, ktoré pri terapii môžeme využiť. Pri rehabilitácii využívame aj veľké množstvo pomôcok, ako sú napríklad ortézy na telo a končatiny, závažia, závesné systémy, balančné plošiny, zvukové systémy a, samozrejme, množstvo hračiek.

Predčasne narodené dieťa si vyžaduje osobitnú pozornosť a ohľaduplnosť. Začíname pracovať v prvých mesiacoch od narodenia, ale postupujeme krok za krokom a veľmi opatrne. Pri terapii sa netreba ponáhľať. Najdôležitejšie je precvičovať, pozorovať a pritom si všímať každý detail. Takto nám neuniknú žiadne alarmujúce prejavy a môžeme na ne včas upriamiť zameranie cvičenia.

Máte v rodine predčasne narodené dieťa? Neváhajte a skontaktujte nás aspoň na odbornú konzultáciu.

Komu pomáhame

Ako pomáhame

Prečo ProPrios

ProPrios Medical Center

Adresa

ProPrios, s.r.o.
Sitnianska 1
851 07 Bratislava

Firemné údaje

IČO: 55468811
DIČ: 2121999583
IČ DPH: SK2121999583

Bankové údaje

Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC / SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK71 0200 0000 0047 9488 0553

2023 © ProPrios, s.r.o. All rights reserved. Web Design & Development eduardjanosik.com