ProPrios - Medical Center

CTP, CKP, CTKP: centrálna tonusová a koordinačná porucha

14. januára 2024
Centrálna tonusová a koordinačná porucha

Čo je to CTP, CKP a CTKP?

Skratky CTP, CKP, CTKP sú blízke pojmy. V každom z nich písmená znamenajú:
C – centrálny
T – tonus (svalov)
K – koordinácia
P – porucha

Hovoríme teda o porušení svalového napätia (tonusu) a koordinácie pohybov dieťaťa. Tieto diagnózy sú špecifické pre deti, pretože sa vyskytujú v detskom veku a môžu byť prvými príznakmi neurologických porúch. Ide o moment, kedy presnú diagnózu zatiaľ nie je možné stanoviť, ale poruchy tonusu a koordinácie sú už prítomné. Pri zistení týchto porúch je pre rodiča ideálne, ak začne okamžite konať. Je to čas, keď je možné zastaviť, alebo výrazne znížiť progresiu a vyhnúť sa závažnému postihnutiu v budúcnosti.

CTP predstavuje dva protikladné problémy so svalovým tonusom:

 • Hypertenzia sa charakterizuje zvýšeným svalovým tonusom, čo znamená nadmerné svalové napätie. Tento stav môže viesť k obmedzenému rozsahu pohybu, stuhnutosti kĺbov a nestabilite v určitých polohách.
 • Hypotonus na druhej strane predstavuje znížený svalový tonus, ktorý vedie k ochabnutiu svalov. Deti s hypotonickým syndrómom môžu mať problémy s udržaním polohy tela a môže sa dostaviť aj oneskorenie v dosahovaní motorických zručností a ťažkosti s ovládaním pohybov.

Koordinačné poruchy môžu byť zapríčinené hypertonusom alebo hypotonusom. Tieto poruchy sa môžu prejavovať nemotornými pohybmi, ťažkosťami s koordináciou na jednej alebo oboch stranách tela a celkovými problémami s rovnováhou.

Omeškania vývinu pohybovej sústavy

Uvedené poruchy môžu byť lokálneho charakteru (priamo vo svaloch) alebo najčastejšie naznačujú poruchy v pohybových centrách mozgu. To je dôvod, prečo sa nazývajú “centrálne”, keďže sa týkajú centrálneho nervového systému.

Sú súčasťou celkového vývinového oneskorenia alebo poruchy vývinu dieťaťa a nazývajú sa motorické (pohybové) vývinové oneskorenia. Pričom sa môže vyskytovať u dieťaťa len porucha svalového tonusu (CTP), môže sa vyskytovať len porucha koordinácie (CKP) alebo sa môžu vyskytovať oba tieto stavy spolu (CTKP). K týmto stavom sa môžu pridať psycho-emocionálne, rečové a mentálne vývinové oneskorenia.

Oneskorenie motorického vývoja môže byť spôsobené rôznymi faktormi vrátane dedičných predispozícií, predčasného narodenia, nedostatočného vystavenia podnetom v ranom veku a rôznych zdravotných problémov, ako sú neurologické poruchy. Príčiny však nie sú až tak dôležité; najdôležitejšie je začať okamžite konať s cieľom eliminovať poruchy.

Ma vaše diéta CTKP?

Oneskorenie pohybového vývinu sa môže prejavovať nedostatočnou kontrolou tela, ťažkosťami pri vykonávaní koordinovaných pohybov a všeobecnými ťažkosťami pri osvojovaní si motorických zručností primeraných veku. Abnormality sa môžu pohybovať od menších oneskorení, až po závažnejšie poruchy.

Rodičia zohrávajú kľúčovú úlohu pri rozpoznávaní motorických oneskorení u svojich detí. Pozorným sledovaním správania a motorických schopností dieťaťa možno včas identifikovať problémy a uskutočniť potrebné kroky na ich riešenie. Tu je niekoľko dôležitých príznakov, na ktoré si treba dávať pozor:

 • Oneskorené dosahovanie motorických míľnikov:
  Všimnite si, či dieťa výrazne zaostáva v dosahovaní kľúčových motorických míľnikov zodpovedne veku, ako je dvíhanie hlavy, prevracanie, plazenie, sedenie a chôdza.
 • Ťažkosti s držaním hlavy:
  Ak má vaše dieťa problém udržať hlavu vo vzpriamenej polohe, alebo ju nedokáže udržať dostatočne dlho v polohe na bruchu, môže to byť príznakom hypotonie alebo iných problémov.
 • Ťažkosti s koordináciou pohybov:
  Všimnite si, či má vaše dieťa ťažkosti s koordináciou pohybov: nemotornosť, ťažkosti s používaním hračiek, nerovnováha pri sedení, časté pády pri plazení alebo pri pokuse postaviť sa, či urobiť kroky.
 • Obmedzený rozsah pohybu:
  Dieťa sa vyhýba určitým pohybom alebo má obmedzený rozsah pohybu, napríklad ťažkosti s otáčaním, ohýbaním alebo otváraním dlaní, siahaním po hračkách atď.
 • Nezvyčajné polohy tela:
  Všimnite si, či dieťa často zaujíma nezvyčajné postoje alebo polohy tela, napríklad či skláňa hlavu na jednu stranu, alebo často drží ruky v neprirodzenej polohe.

Ak si rodičia všímajú tieto signály, môžu včas odhaliť možné oneskorenie v motorickom vývoji a vyhľadať odbornú pomoc a zabezpečiť nápravu.

Ako liečiť CTKP?

Najdôležitejšou liečbou CTKP je korekcia pohybov a pohybových vzorcov, ako aj svalového napätia profesionálnym fyzioterapeutom, či rehabilitačným terapeutom.

Farmakologická liečba sa používa pomerne zriedkavo a to len v prípadoch diagnostikovaných závažných porúch, pri ktorých je pokrok bez použitia liekov veľmi komplikovaný alebo takmer nemožný.

Cieľom fyzioterapeutických cvičení je práca so svalovým tonusom (stimulácia v prípade hypotónie a uvoľňovanie v prípade hypertenzie), korekcia nesprávnych pohybových stereotypov, vytvorenie fyziologicky správneho základu pre ďalší vývoj dieťaťa.

Efektívna rehabilitácia bábätiek s CTKP v ProPrios Centre

V rehabilitačnom centre ProPrios vám ponúkame možnosť začať cestu k dôkladnej a efektívnej starostlivosti o vaše dieťa. Pozývame vás na úvodnú konzultáciu, ktorá bude prvým krokom k pochopeniu vývoja vášho dieťaťa a určeniu potrebných zásahov.

Počas konzultácie sa vám budú venovať skúsení odborníci – vedúci neurológ centra a hlavný fyzioterapeut včasnej rehabilitácie. Vykonajú dôkladné vyšetrenie vášho dieťaťa, posúdia jeho motorické schopnosti, svalový tonus a celkovú fyzickú aktivitu. Náš tím úzko spolupracuje s vami, rodičmi, aby čo najpresnejšie identifikoval potreby vášho dieťaťa.

Vo fáze konzultácie vám budú poskytnuté podrobné informácie o tom, či má vaše dieťa oneskorený vývoj a aké kroky možno podniknúť na zabezpečenie účinnej terapie. Následne naši odborníci vypracujú individuálny plán postupov na riešenie jedinečných potrieb vášho dieťaťa.

Pozývame vás, aby ste túto možnosť využili čo najskôr, aby ste nepremeškali cenné momenty vo vývoji vášho dieťaťa. Predbežne si dohodnite termín telefonicky alebo e-mailom a začnite cestu k starostlivosti a podpore ešte dnes. Neodkladajte – každý deň je dôležitý! Spoločne vytvoríme priaznivé prostredie pre úspešný vývoj vášho dieťaťa.

Komu pomáhame

Ako pomáhame

Prečo ProPrios

ProPrios Medical Center

Adresa

ProPrios, s.r.o.
Sitnianska 1
851 07 Bratislava

Firemné údaje

IČO: 55468811
DIČ: 2121999583
IČ DPH: SK2121999583

Bankové údaje

Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC / SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK71 0200 0000 0047 9488 0553

2023 © ProPrios, s.r.o. All rights reserved. Web Design & Development eduardjanosik.com